สนใจ เข้ามาดู นายร้อยตํารวจหญิง 56 และ นักเรียนเตรียมทหาร

หากคุณมีความสนใจ อยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง คุณจะต้องทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนง่ายๆ เพียงคุณเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ www.intelcadet.com คุณก็จะพบกับข้อมูลเกี่ยวกับ นายร้อยตํารวจหญิง 56 การรับสมัคร หรือการรับเข้าของ นักเรียนเตรียมทหาร ในปีนี้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว แต่วันนี้เราจะมาบอกกันในส่วนขั้นแรกก่อน ดังนี้

เตรียมทหาร และ นายร้อยตำรวจหญิง ต้องอายุ 16 – 21 ปี

 • จบ ม.6หรือเทียบเท่า
 • สูง 160 ซม.  ขึ้นไป
 • สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
 • เรียน รด.มา   มีคะแนนเพิ่ม รอบ 2 แต่ไม่มีผลสำหรับรอบแรก

เกณฑ์การรับ นายร้อยตํารวจหญิงสามพราน และ โรงเรียนเตรียมทหาร

 • ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
 • สอบประวัติ สอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ  ที่บ้านเกิด
 • สอบพละศึกษา ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย  พิจารณา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือก บุคคล ว่าเหมาะสมจะเป็นนาย
ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่

แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจหญิง และ เตรียมทหาร ปีนี้

 • วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม   200 คะแนน
 • วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6 ( ฟิสิก + เคมี+ชีวะ)                200 คะแนน
 • ภาษาไทย   ม.ปลาย                                                 200 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                                              200 คะแนน

คุณสมบัติที่ดีของการเป็น นายร้อยตํารวจหญิง และ นักเรียนเตรียมทหาร

 • เตรียมทหาร ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์อดทน นอบน้อม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีน้ำใจ ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่
 • รู้จักการวางตัวที่เหมาะสมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอาวุโส
 • ปฏิบัติต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำและความเป็นสุภาพบุรุษ
 • รู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

หวังว่าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคงเป็นความรู้แก่ทุกท่านทุกคนที่ให้ความสนใจอยากเป็น นายร้อยตํารวจหญิง หรือ นักเรียนเตรียมทหาร น่ะครับ หากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผอดพลาดประการใดต้องขอโทษไว้ในที่นี้เลยน่ะครับ

โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง มีวัฒนธรรม ดังนี้

โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง มีประเพณีวัฒนธรรมในการให้เกียรติ เคารพยำเกรงเชื่อต่อผู้ใหญ่รวมถึงผู้เป็นใหญ่บารมีผู้ที่อาวุโสสูงกว่าทั้งวัยวุฒิพร้อมทั้งคุณวุฒิด้วยการแสดงตัวถึงความเคารพนบนอบ  เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ การกราบ การไหว้นับว่าเป็นขนบประเพณีไทยที่นักข่าวได้อย่างชัดแจ้งอย่างหนึ่ง รวมทั้งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของความเป็นไทยมาตลอดในการแสดงออกถึงความเคารพ ความเลื่อมใส เชื่อถือแบบแบบแผนทหาร-ตำรวจทหาร ตำรวจ มีลำดับชั้นบรรดาศักดิ์ มีสายการบังคับบัญชาจึงมีอย่างแบบแผนในการจัดความอาวุโสที่จะปฏิบัติการต่อกันเพื่อจะแสดงตัวถึงความเชื่อถือเชื่อฟัง

เป็นระบบที่ก่อไว้ให้กับนายร้อยตํารวจหญิง 57 ทั้ง 3 ชั้นปีให้ปฏิบัติการต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง อบรมให้ นตท. รู้จักการวางตัวที่เหมาะสมต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอาวุโสลดหลั่นตามชั้น การเล่าเรียน นายร้อยตํารวจหญิง สำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองพร้อมด้วยผู้อื่น รวมถึงเป็นการปฏิบัติ ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานอันเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะแกนนำและความเป็นสุภาพบุรุษ ตลอดจนรู้จักปรับ ปรุงพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมพร้อมทั้งสภาพการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรู้ทันความอาวุโสของ นตท. จัดเป็นลำดับชั้นปีรุ่นที่เข้ารับการเล่าเรียนพร้อมด้วยตำแหน่งการเป็นนักเรียนควบคุมเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุง รักษาควบคุม ก่อความเกี่ยวข้องระหว่างพี่น้อง ผู้บัญชาการนักเรียน เตรียมทหารเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด

ประวัติของ โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง

สถานศึกษาเตรียมทหาร เข้า โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง มีหน้าที่บริหาร บังคับการ พร้อมกับให้ การศึกษาอบรม นตท. ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทรรศนะนื้ ฐานพร้อมที่ จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความเข้าใจ อุปนิสัย  และคุณลักษณะของแกนนำหน่วย มีผู้สั่งการนายร้อยตํารวจหญิง เป็นหัวหน้า รับผิดชอบ ปรัชญา โรงเรียนเตรียมทหาร คือ สถาบันหลักที่เป็นต้นกำเนิดในการผลิตนายทหาร-นายตำรวจ  ให้มีความสามัคคีแข็งแรง อดทน ทั้งร่างกาย และจิตใจ  มีวินัย ถือมั่นในระบบเกียรติยศมีคุณความดี ศีลธรรม จรรยา มีสติปัญญา มีไหวพริบ มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความริเริ่ม สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อเนื่องที่สถานที่เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้อย่างมีประสิทธิผล

ความเป็นมาของ โรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๐๐ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในเวลานั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดำริต่อสภากลาโหมว่าถ้าหากจะรวม สถานศึกษาที่อยู่ในระดับการเรียนเดียวกัน จากกองทัพต่าง ๆ เป็นสถานศึกษาเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณชองชาติทั้งยัง ทำให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนมี โอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความคุ้นเคยปรองดองมีความ ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดสปิริตร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้สามารถประสานงานกันได้ด้วยดีและ  ปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีสมรรถนะ สภากลาโหมได้เห็นดีเห็นงาม ในดำรินี้ เป็นเอกฉันท์ ในขั้นแรกให้ รวม โรงเรียนเตรียมนายร้อยโรงเรียน เตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียน เตรียมทหาร สังกัดกรมการวิจัยศูนย์บัญชาการทหารสูงสุด ครั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ จึงถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ผู้การคนแรกคือ พลเอก  ปิยะ สุวรรณพิมพ์

ยังมีข้อมูล นายร้อยตํารวจหญิง 57 อีกเพรียบ www.intelcadet.com

การเตรียมตัวของผู้สมัครเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ขอแนะนำการเตรียมตัวของผู้ สมัครเตรียมทหาร ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตลอดจนคำชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจ และชัดเจนโดยตลอด เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร ตรวจดูให้มีความถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดและไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นที่ขัดต่อการสมัครเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารจดจำกำหนดเวลา และสถานที่ของการรับสมัครที่จะประกาศให้ทราบก่อนการรับสมัครการแต่งกายในการไปสมัครรวมทั้งการที่จะเข้าสอบ ตลอดจน
การไปติดต่อต่าง ๆ ต้องให้สุภาพเรียบร้อยในวันสมัครจะต้องไปสมัครด้วยตนเองยังไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครอง หรือผู้รับรองไปด้วย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบจบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี ( นับ พ.ศ.) มีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายตามอายุ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย แต่ถ้าบิดาเป็นทหารหรือตำรวจที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเป็นทหาร – ตำรวจ

การสอบภาควิชาการเตรียมทหาร และการสอบพลศึกษา ภาควิชาการ

วิชาที่สอบคือ
คณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนนเต็ม 250 คะแนน
วิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
คะแนนเต็ม 250 คะแนน
ภาษาอังกฤษ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ภาคพลศึกษา
ลุก-นั่ง 30 วินาที
ดึงข้อราวเดี่ยว
วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร
วิ่ง 50 เมตร
ว่ายน้ำ 50 เมตร
นั่งงอตัว , ยืนงอตัว
กระโดดไกล
วิ่ง 1,000 เมตร
ยึดพื้น 2 นาที

ขอบคุณข้อมูล เตรียมทหาร ดีดีจากสถาบัน www.intelcadet.com

สิ่งที่ นายร้อยตำรวจหญิง ควรปฏิบัติ

หลากหลายคนมีความปรารถนาที่ปรารถนาจะ เป็น นายร้อยตำรวจหญิง แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเตรียมทหาร ที่ไหน  ถึงจะดี วันนี้พวกเราขอแนะนำ โรงเรียนเตรียมทหาร สถานศึกษา ที่จะทำให้ นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง ประสบผล สำเร็จ พ้นไปได้ด้วยดีทุกสภาพการณ์ โอกาสที่ นักเรียนเตรียมทหาร ทุกผู้ทุกนาม จะมีโอกาสรับใช้ชาติ  กันแบบถ้วนหน้า ก่อนอื่นเราต้องขอยอมรับเลยว่า นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ปีนี้มาแรงสุด ผู้ใดก็ อยากที่จะเป็น นายร้อย ตํารวจหญิง ซึ่ง นักเรียน เตรียมทหาร

ถ้า เลือกกวดวิชากับพวกเรา ด้านเรายินดีให้ ใบ สมัคร เตรียมทหาร ฟรี เลย พร้อมด้วยพาไป สมัคร สอบ เตรียมทหาร ร่วมลุ้น ผลสอบเตรียมทหาร ไปโดยพร้อมเพรียง พวก เรามีคติของสถานศึกษา ที่ต้องการจะสร้างฝัน การรับใช้ชาติ ของทุกท่านให้เป็นความ จริง แต่ทุกคนก็จะเพียงแต่พึ่งพวกเราท่าเดียวไม่ได้ ทุกคนจะต้องมีความมานะด้วย เนื่องจากว่าความอุตสาหะอยู่ที่ใดความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น

วิถีเป็นสิ่งที่ นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง ทุกคนจะต้องยึดหลักกระทำไว้ สำหรับความความสำเร็จของทุกผู้ทุกนาม ถ้าให้ความ สนใจต้องการแสวงหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เข้าไปอ่านกันเลยตรงนี้มีความเข้า ใจเกี่ยวกับการ เตรียมทหาร พร้อมด้วย นายร้อยตำรวจหญิง มากมายก่ายกอง www.intelcadet.com  สถาบันที่ใครก็ตามต่างให้การยอมรับพร้อมกับยกนิ้วให้ เป็นที่1ในประเทศไทย  ที่นำ เตรียมทหาร ได้เยอะแยะพร้อมทั้งประสบความสำเร็จที่สุด

หลายคนสงสัย เตรียมทหาร จะติดมั้ย!

หลายคนอยาก เตรียมทหาร  งั้นมาดูว่า ทหาร เป็นถ้อยคำที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ข่าวมาแล้วนับคราวไม่ถ้วน แต่ละคนคงจะมีความเข้าใจในคำว่า ทหารแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะคิดถึง ทหารในฐานะที่เป็นรั้วของชาติ ในการคุ้มครอง อธิปไตยจาก ข้าศึก บางคนอาจจะมองว่า  ทหารเป็นนักปรับปรุง เนื่องจากเคยเห็นทหารไปช่วยก่อเส้นทาง หรือขุดลอกคูคลอง ตามสถานที่ต่าง ๆ หลายท่านอาจเคยเห็น กับมีส่วนร่วมกับทหาร ในการล้มล้างผู้ก่อการจลาจลลัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมทั้งการแก้ปัญหาความ ไม่เงียบสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในล่าสุด

ที่พูดมาทั้งสิ้นเป็นเพียงงานบางส่วน ที่ทหารได้ปฏิบัติงาน  เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมมา ตั้งแต่อดีตจนถึงล่าสุด พอให้ประเทศชาติเสถียร  ประชาชนมั่งมี อย่างใดก็ตาม สิ่งแวดล้อมแบบความมั่น อาจในล่า สุดมีความหลากหลาย และลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจะนำพาประเทศชาติให้ล่วง พ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ต้องอาศัย ความรักความกลมเกลียว ของทุกผู้ทุกนามในชาติในการแก้ไขร่วมกัน โดยที่แต่ละคน แต่ละหน่วย งานจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทภาระ ขีดความ ชำนาญ เงื่อนไข ของแต่ละสำนักงานอย่างแท้จริง เพื่อให้หน้าที่ร่วมกันเกิดศักยภาพชั้นเลิศ เรียน เตรียมทหาร ติดง่ายๆที่นี่เลย

เพราะเหตุถึงอยากเป็น นายร้อยตำรวจหญิง กัน


เป็นปริศนาที่น่ารู้มากมายทีเดียว คำตอบของ นายร้อยตำรวจหญิง แบบย่อ มีดังต่อไปนี้ คือ
๑. การเข้าเล่าเรียนในสถานศึกษาเตรียมทหาร ผู้เรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกแค่คราวเดียว แล้วจะได้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยที่มิต้องสอบคัดเลือกอีก พร้อมทั้งได้รับค่าจ้างรายเดือน เบี้ยเลี้ยงในขณะที่เรียนด้วย
๒. ครั้นยุติจากโรงเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง จะได้เข้าเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเรียนรู้ อีกต่างหากมีค่าแรงพร้อมด้วยเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่เล่าเรียนอยู่
๓. โรงเรียนของเหล่าแนวทัพ มีเงินทุนการศึกษาเล่าเรียนระยะยาวในเมืองนอกให้แก่เด็กนักเรียน ที่เรียนรู้ดีในแต่ละปีเป็นส่วนมาก ทุกเหล่า
๔. ครั้นเรียนจบจากสถานศึกษาของเหล่าทัพ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว จะได้รับพระราชทานตำแหน่งร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี ได้พระราชทาน กระบี่และปริญญาบัตร ตามภาควิชาพร้อมทั้งได้การบรรจุเข้ารับราชการทันทีโดยไม่ต้องควานหางานทำอีก
๕. จะได้รับราชการในอาชีพที่ทรงเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ของชายฉกรรจ์คนไทย